Õpipoiss

Õpipoisikoolitus, ehk töökohapõhine õpe, on maailmas tuntud ja ka Eestis järjest enam leviv viis elukutset omandada. Õpipoisi õpingud võimaldavad omandada reaalne eriala ja kvalifikatsioon tingimustel, mida olemasolevad kutseõppe programmid seni ei ole pakkunud.

Õppekava pikkus projekti raames on 40 õppenädalat. Õppetöö kulmineerub kvalifikatsioonieksamiga. Õppeprotsessi rõhk on pandud praktikale toimivas ettevõttes reaalset tööprotsessi kogedes. 1/3 õppekavast moodustab erialateooria, 2/3 ettevõttepraktika. Teooriaõppes kompenseeritakse sõidukulud, praktilises õppes maksab tööandja tasu vastavalt kokkuleppele.

Töökohapõhise õppe projekti läbiviimist toetatakse Riikliku Arengukava meetme 1.1 projekti “Töökohapõhise õppevormi rakendamine kutseharidussüsteemis” kaudu. Projekti rakendaja on Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, rahastajateks Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond.

2007 a. sügisel lõpetasid õpingud kaks haljastuse eriala õppegruppi. Haljastuse Narva õppegrupp 8 õpipoisiga ja Räpina grupp 11 õpipoisiga.