Töökohapõhine (õpipoisi) õpe

Mis on töökohapõhine õpe?

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul toimub praktiline väljaõpe ettevõttes või asutuses, moodustades vähemalt kaks kolmandikku kogu õppe mahust. Õpilane omandab seal teadmisi, oskusi ja hoiakuid tööülesandeid täites. Ülejäänud mahus toimub õpe kutsekoolis.
Töökohapõhisest õppest siin.

Avatud on DOKUMENTIDE VASTUVÕTT  NOOREMAEDNIK, tase 3 õppekavale

Õppe vorm:                                töökohapõhine õpe
Õppetöö kestab:                             1 aasta
Õppetöö algab:                          14. detsember 2015
Õppetöö lõpeb:                              detsember 2016
Õppetöö toimub:                            Räpina Aianduskoolis, Jaagumäe talus ja teistes aiandusettevõtetes
Nõuded õpingute alustamiseks:  põhihariduse nõudeta

Hiljemalt 7. detsembril 2015 palume esitada järgmised dokumendid:

Dokumendid võib esitada elektroonselt e-posti aadressil vastuvott@aianduskool.ee või Eesti Postiga aadressil Räpina Aianduskool, Pargi 32  Räpina 64505 Põlvamaa.

Dokumentide vastuvõtt kohapeal E-N kell 8.30-15.30, R kell 8.30-15.00.