Õpilaste vastuvõtt jätkub

Toimub täiendav vastuvõtt  statsionaarsesse (ehk päevasesse) õppesse.
Vabu kohti on veel aianduse, floristi ja keskkonnakaitse erialadel ning integratsiooni õpperühmas (integratsioonirühm – nooremaedniku õppekava neile, kelle emakeeleks ei ole eesti keel).
Täiendav info telefonil 5336 3600.