Õpilasesinduse uus president on Priit Kaasik

Aianduskooli õpilased valisid 7. novembri õpilasesinduse uueks presidendiks Priit Kaasiku, AE17-41-K kursuselt.

“Õpilasomavalitsuse presidendi positsioon on olla vahelüli juhtkonna ja õpilaste vahel. Isik sellel kohal peaks olema võimalikult tark ja elukogenud, et mõista erinevaid inimesi, nende muresid ja ka ideid. Vaid läbi mõistmise jõuavad õpilaste mõtted kõige selgemal kujul juhtkonnani ning nii saavad sündida reaalsed lahendused, mis mõjutavad meie, õpilaste, koolikogemust.
Leian, et mul on olemas need omadused, mis aitavad näha asju õpilase perspektiivist ning mõjuda tõsiseltvõetavalt ka õpetajate ringkonnas,” on Priit Kaasik oma kandidatuuri üle seades öelnud.

Teguderohket tööaastat presidendile!