Õpilasesinduse president on Eliisabet Ojar

25. novembrit toimunud hääletuse tulemusena on Räpina Aianduskooli õpilasesinduse uueks presidendiks aianduse eriala 2. kursuse  õpilane ELIISABET OJAR.
Asepresidendi roll läheb Eliisabetile napilt kaotanud maastikuehituse eriala 1. kursuse neiule SILVIA URBLA.
Õnnitleme uusi juhte ja soovime neile edukat koostööd!  Ja kõigile aianduskooli õpilastele põnevat aastat!

Foto: Õpilasesinduse president õppeaastal 2012/3 ja asepresident 2013/14 Vivian Lepa õnnitleb Eliisabeti, Eliisabeti kõrval Silvia.

Screen Shot 2014-11-25 at 11.37.57

Loe intervjuud värske presidendiga kooli lehe detsembrinumbrist!