Õpetaja Uurman osales EUROPEAL

Räpina Aianduskooli aianduse ja maastikuehituse juhtõpetaja Katrin Uurman osales 15.-19.oktoobril EUROPEA liikmena EUROPEA Polska seminaril “Hariduse ja põllumajanduse areng – näited ja head praktikad Euroopas”, kus ta pidas ka ettekande. Õpetaja Uurman andis ülevaate Eestist, Eesti kutseharidussüsteemist ning tutvustas Räpina Aianduskooli, õpetatavaid erialasid ja kutsevõsitlusi.Seminari raames külastati ka Austria põllumajanduskoole, -ettevõtteid ja -ministeeriumi.

Mis on EUROPEA?

EUROPEA tuleneb sõnadest Europe of Education in Agriculture. 1992. aastal asutatud organisatsiooni eesmärgiks on maamajandusliku (põllumajandus, aiandus,metsandus) kutseõppe arendamine Euroopas: kutsekoolide omavahelise koostöö suurendamine, õppekavade ühisarendamine, kutsekvalifikatsioonide ühtlustamine, kutsevõistluste korraldamine ning koolitusvõimaluste pakkumine.

EUROPEA asutajaliikmed on Prantsusmaa, Belgia, Saksamaa, Taani, Holland, Inglismaa (Šotimaa) ja Luxemburg. Praeguseks on organisatsioonil üle 1000 liikme (kutseõppeasutused, rahvuslikud haridusorganisatsioonid jne) 25 riigist – kõik Euroopa Liidu liikmed v.a. Küpros (sest neil pole põllumajanduskutsekoole), Leedu ja Iirimaa. Lisaks on EUROPEA liikmeks Norra, kes pole EL liige.

Pikemalt saab EUROPEA-l kuuldust-nähtus lugeda novembrikuisest kooli lehest.