Õmbleme seeliku

Pildi allikas Pixabay

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 12.02. – 19.02.2021 

Õppepäevad:

R -L, 12. – 13. veebruar

R, 19. veebruar


Maht: 26 ak tundi (24 kontakttundi)
Koolitaja: Ülle Sarnit, kergete rõivaste konstruktor-modelleerija, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja.

Sihtgrupp:

  • erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
  • varem massõmblusettevõttes töötanud õmblejad;
  • ettevõtjad individuaalõmblejad ja tekstiilkäsitöölised.

Õpiväljundid. Kursuse läbinu:

  • Teades õmblusmaterjalide kiulisest koostisest tingitud omadusi, valib otstarbekalt seelikuks sobivad põhi- ja lisamaterjalid.
  • Konstrueerib mõõtude järgi sirge ja laidudega seeliku.
  • Teostab seelikute juurdelõikuse,  viib läbi rõivaproovid ja teeb proovi parandused.
  • Kavandab ja kasutab seelikute õmblemisel  õiget 
  • Teostab, vastavalt materjali omadustele, toote töötlemise sisese ja lõpp kuum-niiske töötlemise.

Hind: 100 € Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest (10€/öö) kooli õpilaskodus, Nooruse 2, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks. NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/  ÕK_kk. 1 ÕMBLEME SEELIKU

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine.