Olete registreeritud kursusele!

Täname registreerumast! Juhime tähelepanu, et registreerumisavalduse laekumine ei tähenda automaatselt õppegruppi pääsemist. Õppegrupp moodustatakse vastavalt täienduskoolituse õppekorraldusele (osaleja poolt rahastatavate kursuste korral avalduste laekumise järjekorras kuni maksimum osalejate hulgani [hilisemad ei mahu õppegruppi, aga võivad pääseda kursusele, kui keegi õppegrupis olijatest loobub oma õppekohast], riigi finantseeritavate (RKT, PRIA, TTK) kursuste puhul arvestatakse ettekirjutatud sihtgruppi kuulumist).

Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust kindlasti e-posti teel ühendust. See toimub kohe, kui õppegrupp on komplekteerunud või, vastavalt täienduskoolituse õppekorraldusele, hiljemalt kaks päeva enne kursuse algust, kui registreerunute arv on õppegrupi avamiseks kriitiline.
Lisainfo saamiseks võite julgesti võtta ühendust täienduskoolituse osakonnaga e-postil koolitus@aianduskool.ee või helistades 56671936.

Rõõmsa kohtumiseni kursusel!

Räpina Aianduskooli
täienduskoolitus