Nullist mõjuvate visuaalideni – tootefoto, fototöötlus ja kujundamine väikeettevõtjale

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: UUS  AEG!  10.11. – 25.11.2022
Maht: 45 ak tundi (38 kontakttundi)
Õppepäevad: Õppepäevad toimuvad neljapäeviti kell 12.00 – 18.20 ja reedeti kell 9.00 – 15.05
I päev N, 10.november
II päev R, 11.november
III päev N, 17.november
IV päev R, 18.november
V päev N, 24.november
VI päev R, 25.november
Koolitaja: Inga Talvis, Räpina Aianduskooli koostööpartner üle 5.aasta. Täiskasvanute koolituskogemus 14 aasta.

Sihtgrupp: Väikeettevõtjad
• Ettevõtlusega alustav või juba tegutsev väikeettevõtja käsitöö, disaini, põllumajanduse või maaturismi sektoris, kes on valmis oma toodet/teenust veebi kaudu turundama/müüma, aga kellel puudub ettevalmistus toote/teenuse mõjusaks visualiseerimiseks ja tootefotode tegemiseks;
• aegunud oskustega inimesed, kellel on soov hakata ise enda tööandjaks, aga puuduvad oskused oma toodete/teenuste turundamiseks ning toote/teenuse mõjusaks visualiseerimiseks ja tootefotode tegemiseks.

Õppe alustamise nõuded: Arvutioskus algtasemel (OSKA kriteeriumite järgi). Pildistamisvahendi olemasolu (nutitelefon või fotoaparaat).

Kursuse läbinu:

  1. Lavastab ja pildistab erinevates valgustingimustes ja oludes toodete ja teenuste müüki toetavaid fotosid
  2. Töötleb fotosid vastavalt enda eesmärkidele: kaotab vajadusel fotodelt detaile, parandab vigu, kohendab valgust jne
  3. Loob vabavaraliste veebiprogrammide abil oma turunduseesmärkidele vastavaid reklaammaterjale, plakateid, kuulutusi jms
  4. Suhtub hoolivalt ja austusega intellektuaalsesse omandisse, teab intellektuaalse omandi kasutamispõhimõtteid, teab, kust leida kujundusressursse tasuta või osaliselt tasuta kasutamiseks. 2 
  5. Teab elementaarseid veebihügieeni põhimõtteid. Ei ohusta oma tegevusega veebis enda ega teiste küberturvalisust.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Registreerumine lõppenud.