Nõuetekohane toitlustamine lasteasutustes NutriData toitumisprogrammi abil

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 7.sept. – 5.okt.2021  Õppepäevad toimuvad antud ajavahemikus teisipäeviti (31.08; 07.09;14.09; 21.09; 28.09; 05.10.2021) ÕPPEGRUPP TÄITUNUD
Maht: 32 ak tundi
Koolitaja: Änn Jõgi

NB! Kõik koolitusel osalejad peavad tõendama oma nakkusohutust, selleks esitavad nad kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Ilma tõendita või negatiivse testi tulemuseta kahjuks koolitusel osaleda ei saa.

Sihtrühm:
* Lasteasutuste toitlustajad, kokad ja abikokad
* Eelistatud on erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed.

Koolituse läbinu:
• Õpib looma kasutajakontot, mis on seotud tema e-posti aadressiga.
• Õpib alla laadima Google Drive-st jagatud materjale.
• Kirjeldab, kuidas kujunevad laste toitumisharjumused. Teab kuidas mõjutada laste toidueelistusi ja viia sisse menüüs sobivad muutused.
• Teab, kuidas suurendada erinevate toidugruppide osakaalu menüüs ning kuidas teha parimaid valikuid toidugruppide siseselt. Oskab MS Exceli abil välja arvutada toidupüramiidi toiduportsjonite arvu.
• Toidupakendi märgistuse lugemisoskus (terminoloogia ja nõuded) ja toidupakendil toitumisalases teabes vigaste andmete tuvastamise oskus.
• Oskab kasutada veebipõhist toidu koostise andmebaasi (tka.nutridata.ee), leiab sealt parimaid toitainete allikaid ning oskab erinevaid toite omavahel võrrelda.
• Kohandab menüü veebipõhise Nutridata toitumisprogrammi (tap.nutridata.ee) abil määrusele sobivaks. Oskab ka abivahendinda lisaks kasutada MS Exceli programmi.
• Teab uue rahvatervise seaduse määruse „Nõuded toitlustamisele lastele haridus- ja sotsiaalteenuste osutamisel“ muutusi.
• Loob nõuetekohaseid tehnoloogilisi kaarte ning kasutab selleks abivahendina MS Excel programmi.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 19.01.2021 käskkirja nr 1.1-2/21/23 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave:

  • Majutuse võimalus lisatasu eest (10€/öö) kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on kohti! Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

NB! Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

ÕK 2021 RKT Nõuetekohane toitlustamine lasteasutuses

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumine lõppenud
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.