Nõuetekohane toitlustamine lasteasutustes

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 01.10. – 05.11.2020
Õppepäevad toimuvad antud ajavahemikus igal neljapäeval kell 10.00 – 16.00
Maht: 40 ak tundi
Koolitaja: Änn Jõgi

Sihtrühm:
 Lasteasutuste toitlustajad, kokad ja abikokad
 Eelistatud on erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed.

Koolituse läbinu:
• Kirjeldab, kuidas kujunevad laste toitumisharjumused ning mis on nende toidueelistused.
• Teab, kuidas suurendada erinevate toidugruppide osakaalu menüüs ning kuidas teha parimaid valikuid toidugruppide siseselt.
• Toidupakendi märgistuse lugemisoskus (terminoloogia ja nõuded) ja toidupakendil toitumisalases teabes vigaste andmete tuvastamise oskus.
• Kasutada toidu koostise andmebaasi (tka.nutridata.ee), leiab sealt parimaid toitainete allikaid ning kohandab menüü Nutridata toitumisprogrammi (tap.nutridata.ee) abil määrusele sobivaks.
• Teab uue rahvatervise seaduse määruse „Nõuded toitlustamisele lastele haridus- ja sotsiaalteenuste osutamisel“ muutusi.
• Teab turul olevaid uuenduslikke toiduaineid ning uusi suundi toidukordade ja menüüde koostamisel.
• Loob nõuetekohaseid tehnoloogilisi kaarte.

Hind:  Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

NB! Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post: *
Aeg
Koht
Põhjendus ja lisainfo *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.