Nõuetekohane toitlustamine lasteasutustes veebipõhise NutriData toitumisprogrammiga

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 05.06. – 08.06.2023 (4 õppepäeva). Õppepäeva algus kell 10.00
Maht: 32 ak tundi
Koolitaja: Änn Jõgi, Tervise Arengu Instituut, Nutridata projektijuht. Viib regulaarselt läbi
NutriData koolitusi. Räpina Aianduskooli täienduskoolituse koostööpartner.
Sihtrühm:
*Lasteasutuste toitlustajad, kokad ja abikokad.
▪ Toitlustusteenust pakkuvad ettevõtjad.
▪ Erialase kokandushariduseta või aegunud oskustega inimesed.Sihtrühm:
Koolituse alustamise nõuded:
• Kuulumine sihtgruppi.
• Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikooli tasemeõppes.

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
* Teab, kuidas suurendada erinevate toidugruppide osakaalu menüüs ning kuidas teha parimaid valikuid toidugruppide siseselt menüü koostamisel. Oskab MS Exceli abil välja arvutada toidupüramiidi toiduportsjonite arvu.
• Omandab toidupakendi märgistuse lugemisoskuse (terminoloogia ja nõuded) ja oskab leida toitumisalases teabes vigaseid andmeid.
• Oskab kasutada veebipõhist toidu koostise andmebaasi (tka.nutridata.ee), leiab sealt parimaid toitainete allikaid ning oskab erinevaid toite omavahel võrrelda. See aitab tal koostada toiteväärtuslikumat menüüd.
• Kohandab menüü toiteainete sisalduse veebipõhise NutriData toitumisprogrammi (tap.nutridata.ee) abil määrusele sobivaks.
• Loob nõuetekohaseid tehnoloogilisi kaarte, oskab neid välja printida veebiprogrammist ning samuti alla laadida MS Excel failina ning faili sobivaks kohendada.

Hind: Kursuse eduka lõpetamise korral rahastatakse osaleja õppekoht Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 03.05.2023 käskkirja nr 1.1 2/23/111 alusel.
Koolitusjuht: Eda Gross, tel.: 796 1549, 5346 1209, eda.gross@aianduskool.ee

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on kohti! Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse Õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega, sh olete teadlik, et vastavalt õppekorralduse punktidele 7.5 ja 7.6 säilib kursusele kohale ilmumata jätmise ja/või õppe katkestamise korral täiemahuline koolitusmaksumuse kompenseerimise kohustus (käesoleva kursuse puhul 136 €).

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt. Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata või mõjuval põhjusel kursus ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Õppegrupis vabu kohti veel 15

Kursusele registreerumise vorm

Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Töökoht ja amet *
Elukoha aadress *
E-post: *
Telefon *
Haridustase *
Põhjendus ja lisainfo *
Olen tutvunud õppekorralduse ja õppekavaga *