Nõelviltimine. Lambad.

NÕELVILTIMINE: LAMBAD

Koht ja aeg: Pargi 32, Räpina, Räpina Aianduskool
Aeg:
04.dets. 2015 kell 14.00-17.00
Maht: 4 tundi
Hind: 20€
Õppejõud: Maaja Kalle

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Koolituse sihtgrupiks on huviringide juhendajad, lasteaiaõpetajad, käsitööõpetajad, huvilised

Eesmärk: Koolituse käigus tutvub õppija nõelviltimistehnikas kolmemõõtmeliste esemete vormimise töövõtetega: loomafiguuri vormimisega osade liitmise teel ja traatkarkassi kasutades.
Õpiväljundid:
1. Omandades nõelviltimistehnika alustõed valmistab osaleja 2 vilditud lammast.

Õppesisu:
A: Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on:
1. Nõelviltimistehnika kasutusvaldkond ja töövõtted. 1h

B: Praktilise õppetegevuse kirjeldus:
2. Lamba vormimine kehaosade liitmise teel (lamav lammas).1h
3. Lamba vormimine traatkarkassi kasutades (seisev lammas). 2h

Kaasa võtta:
1. Naturaaltoonides (naturaalvalget, halli, lambamusta) kraasvilla: (u 15-20g- peotäis)
NB! Villa puudumisel palume sellest teada anda, seda saab osta õpetaja käest mõne euro eest.
2. Viltimisnõel
NB! Nii villa kui viltimisnõelu on saadaval käsitööpoodides ja ka Pilvelammastest saab tellida. Kes soovib, võib uurida (www.pilvelambad.ee)