Muudatused õppetöö korralduses märtsis ja aprillis 2021

Tulenevalt riigis kehtestatud piirangutest on aianduskooli õppetöökorraldus alates 1. märtsist 2021 pidevas muutumises. Palume õpilastel tähelepanelikult jälgida tunniplaani ja e-posti teel saabuvaid juhiseid. Küsimuste korral pöörduge oma kursusejuhataja poole.
  • Kontaktõppena viiakse läbi ainult praktilist õpet, seejuures jagatakse õpperühmad väiksematesse gruppidesse.
  • Kõikjal õppehoonetes on maski kandmine kohustuslik.
  • Õpilaskodudes on maski kandmine kohustuslik üldkasutatavates ruumides, oma toas maski kandma ei pea.
  • Söökla jääb piirangute perioodi lõpuni suletuks.
  • Huvi- ja spordiringide tegevus on peatatud aprilli lõpuni.

UUENDATUD: Õppetöögraafik alates 26. aprill 2021

Õppetöögraafik alates 5. aprill 2021

Õppetöögraafik alates 11. märts 2021 

Õppetöögraafik alates 1. märts 2021

Räpina Aianduskool lähtub õppetöö korraldamisel Vabariigi Valitsuse poolt 26. veebruaril 2021 välja antud korraldusest.
 
 
Teade avaldatud 1.03.2021