Mustikakasvatuse algkursus

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 15. veebruar – 02. august 2018
Koolituspäevad: 15.veebruar, 15.märts, 03.mai ja 02.august algusega kell 10.00!
Maht: 27 tundi

Sihtgrupp:

 • mustikakasvatusega alustav väikeettevõtja, kellel puudub kesk- või aiandusalane tasemeharidus
 • erialase hariduseta ja/või keskhariduseta inimesed, kellel on soov hakata ise enda tööandjaks
 • aegunud oskustega 50+ inimesed, kel on küll aiandusalane ettevalmistus, kuid on aastaid töötanud muul alal ja soovivad nüüd naasta tagasi aiandusalasele tööle
 • madala haridustasemega ja 50+ inimesed, kes soovivad omandada osaoskust mustikakasvatajana
 • aiandusettevõtte töötaja, kellel puudub aiandusalane tasemeharidus ning vajab täienduskoolitust tööalase pädevuse parendamiseks

Koolituse läbinu:
1. tunneb kultuurmustikate bioloogilisi eripärasid (taime välised tunnused liikide eristamiseks, mustika juurestiku eripärad seoses        taimede toitumisega, aastaajaline elutsükkel, taimede puhkeperiood, külmakindlus);
2. teab mustikate kasvuks sobivaid keskkonnatingimusi (nõuded mullastikule, temperatuurile, valgusoludele);
3. tunneb kultuurmustikate kasvatamiseks sobivaid kasvatustehnoloogiaid (tava-, keskkonnasäästlik ja maheviljelus) ja sobivaid          kasvatustehnoloogilisi võtteid

 • istandiku asukoha valik
 • eelkultuuri valik
 • mullaparandusained
 • väetamine
 • taimede istutamine
 • erineva vanusega taimede lõikamine
 • saagikoristusvõimalused
 • marjade lühiajaline säilitamine;

4. teab, milliseid taime omadusi on vajalik jälgida Eesti tingimustesse sobivate mustikasortide valimisel tootmistingimustesse ja            koduaeda (sortide jaotamine külmakindluse alusel, saagi valmimisperioodi pikkus, maitse omadused ja keemilise koostise                  näitajad);
5. tunneb mustikate paljundamise üldpõhimõtteid, oskab valmistada paljundamiseks vajalikke pistoksi;
6. teab kultuurmustikate kasvatamise majanduslikku potentsiaali, toiteväärtuslikke eripärasid ja väärindamise võimalusi.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Õppekava