Mustikakasvatuse algkursus

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: UUS AEG! 28.05. – 28.08.2020 Koolituspäevad on N-R 28. – 29. mai, R 26. juuni ja R 28. august (väljasõit istandusse). NB! Õppegrupp TÄITUNUD!
Maht: 30 ak tundi (26 kontakttundi)

Koolitaja: Marge Starast 

Sihtgrupp:

 • mustikakasvatusega alustav väikeettevõtja, kellel puudub kesk- või aiandusalane tasemeharidus
 • erialase hariduseta ja/või keskhariduseta inimesed, kellel on soov hakata ise enda tööandjaks
 • aegunud oskustega 50+ inimesed, kel on küll aiandusalane ettevalmistus, kuid on aastaid töötanud muul alal ja soovivad nüüd naasta tagasi aiandusalasele tööle
 • madala haridustasemega ja 50+ inimesed, kes soovivad omandada osaoskust mustikakasvatajana
 • aiandusettevõtte töötaja, kellel puudub aiandusalane tasemeharidus ning vajab täienduskoolitust tööalase pädevuse parendamiseks

Koolituse läbinu:
1. tunneb kultuurmustikate bioloogilisi eripärasid (taime välised tunnused liikide eristamiseks, mustika juurestiku eripärad seoses taimede toitumisega, aastaajaline elutsükkel, taimede puhkeperiood, külmakindlus);
2. teab mustikate kasvuks sobivaid keskkonnatingimusi (nõuded mullastikule, temperatuurile, valgusoludele);
3. tunneb kultuurmustikate kasvatamiseks sobivaid kasvatustehnoloogiaid (tava-, keskkonnasäästlik ja maheviljelus) ja sobivaid kasvatustehnoloogilisi võtteid

 • istandiku asukoha valik
 • eelkultuuri valik
 • mullaparandusained
 • väetamine
 • taimede istutamine
 • erineva vanusega taimede lõikamine
 • saagikoristusvõimalused
 • marjade lühiajaline säilitamine;

4. teab, milliseid taime omadusi on vajalik jälgida Eesti tingimustesse sobivate mustikasortide valimisel tootmistingimustesse ja koduaeda (sortide jaotamine külmakindluse alusel, saagi valmimisperioodi pikkus, maitse omadused ja keemilise koostise näitajad);
5. tunneb mustikate paljundamise üldpõhimõtteid, oskab valmistada paljundamiseks vajalikke pistoksi;
6. teab kultuurmustikate kasvatamise majanduslikku potentsiaali, toiteväärtuslikke eripärasid ja väärindamise võimalusi.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

NB! Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
REGISTREERUMINE LÕPPENUD.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.