Mõttekaart aitab mõelda ja mõista

Mõttekaardid võimaldavad igasuguseid mõtteid, arvamusi, võrdlusi jne paberil või arvutis graafiliselt esitada.
Liike ja alamliike on väga palju- diagramm, sündmuste ahel, võrdlemine, ajatelg, mõistekaardid, ideekaart

Mart Laanpere

Mõttekaartide tehnika on väga võimas tehnika, mille abil on võimalik rakendada oma aju terviklikumalt kui seda tavaliselt tehakse. Mõttekaarte on võimalik kasutada igas eluvaldkonnas, kus on kasu suurenenud õppimisvõimest ning selgemast mõtlemisest.
Mõttekaarti omadused:
* annab ülevaate suurest teeamast/ valdkonnast
* võimaldab valida teid / teha valikuid ning saada teada, kus sa oled
* ergutab probleemide lahendamist näidates uusi loovaid teeradu
* on meeldiv vaadata, lugeda, mõtiskleda ning meelde jätta
* on atraktiivne lugeja silmadele/ ajule
* aitab sind

Urmo Kaber “Mõttekaardi tehnika”

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina;  klass 307
Aeg: 16.nov. 2015 kell 16.00-17.30
Kursuse maht: 2h
Hind: 7€

Õppejõud: Katrin Uurman-Räpina AK kutseõpetaja, õpetaja-metoodik, Täiskasvanute koolitaja, tase 6, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistrant

Sihtgrupp:
Koolituse sihtgrupiks on õpetajad
Õppe alustamise tingimused: Arvuti- ja/või nutiseadme kasutuse algteadmised

NB! Palume võimalusel kaasa võtta oma nutitelefon või tahvelarvuti. Nutiseadme puudumine ei takista siiski kursusel osalemist ja kaasa tegemist.

Õppe alustamise tingimused: Arvutikasutuse algteadmised

Eesmärk: Mõttekaartide koostamine ja kasutamine õppetöös
Õpiväljundid
1. Koostab mõttekaarte kasutades lihtsamaid veebipõhiseid rakendusi.
2. Kasutab õppetöös ja selle ettevalmistamisel mõttekaarte.

Õppesisu: (s.h õppe struktuur)

A: Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on:

1. Mõttekaartide kasutamine õppetöös.
2. Mõttekaartide koostamise veebipõhised rakendused ja nende kasutamine.

B: Praktilise õppetegevuse kirjeldus:

1. Lihtsamate veebipõhiste rakendustega mõttekaartide koostamine
Õppemeetodid: ettekanne, praktiline töö.

Õppekeskkond:
Õpe toimub arvutiklassis
Klassiruumis on 15 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor.

Iseseisva töö kirjeldus: puudub

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja ei ole koolitusel osaleja