Metsamarjakasvatus tootmises ja koduaias

Pildi allikas: pixabay.com

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 9. – 10. september 2021
Maht: 12 ak tundi
Hind: 75€, tasumine ettemaksuarve alusel.
Koolitaja: Marge Starast Ph.D. – Räpina Aianduskooli aianduse eriala õpetaja alates 2019. Eelmine töökoht: EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut, aianduse osakond, Dotsent; aiakultuuride biokeemia.

Sihtgrupp: Täiskasvanud, kes soovivad hakata kasvatama metsamarja kultuurvorme oma tarbeks või ka põhi- või lisasissetuleku eesmärgil.

Koolituse läbinu:
1. tunneb erinevate metsamarja kultuurvormide (mustikas, jõhvikas, pohl) bioloogilisi eripärasid (taime välised tunnused, juurestiku eripärad seoses taimede toitumisega, aastaajaline elutsükkel, külmakindlus);
2. teab kultuur-metsamarjade kasvuks sobivaid keskkonnatingimusi (nõuded mullastikule, temperatuurile, valgusoludele);
3. tunneb kultuur-metsamarjade kasvatamiseks sobivaid kasvatustehnoloogilisi võtteid tootmistingimustes ja koduaias
• istandiku asukoha valik
• eelkultuuri valik
• mullaparandusained
• väetamine
• taimede istutamine
• erineva vanusega taimede lõikamine
• saagikoristusvõimalused
• marjade lühiajaline säilitamine;
4. teab, milliseid taime omadusi on vajalik jälgida Eesti tingimustesse sobivate metsamarjasortide valimisel tootmistingimustesse ja koduaeda (sortide külmakindlus, saagi valmimisperioodi pikkus, maitseomadused);
5. tunneb metsamarjade paljundamise üldpõhimõtteid, oskab valmistada paljundamiseks sobivaid pistikuid;

Nõuded koolituse lõpetamiseks: Osalemine õppetööst 100% ja arvestuse nõuetekohane sooritamine.
Hindamise meetod: Arvestus: 1. Test 2. Praktiline ülesanne: Metsamarjade paljundamine pistikutega
Hindamise kriteeriumid: 1. Test loetakse sooritatuks kui vähemalt 60% on õigesti sooritatud. 2. Praktilise ülesande sooritamisel hinnatakse oskust pistikute valmistamiseks.
Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. Õpiväljundite saavutamise korral väljastatakse tunnistus.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest (10€/öö) kooli õpilaskodus, Nooruse 2, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud täienduskoolituse õppekorraldusega   ja õppekavaga ÕK_2021_kk.10 Metsamarjakasvatus tootmises ja koduaias

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õiguse kursuse algust edasi lükata. Registreerumine lõppenud
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine.