Meie koolist

Räpina Aianduskool asub maalilise Võhandu jõe kaldal. Kooli ja linna uhkuseks on vana ja hästihooldatud mõisapark, mis on üks liigirikkamaid kogu vabariigis. Pargis asub Sillapää loss, kooli vana peahoone. Koolil on võimla, kolm ühiselamut, aula, söökla ning õppemajand aianduserialade õppepraktika läbiviimiseks.

Räpina Aianduskool on vanim aiandusalane ametikool Eestis.

Viimastel aastatel on kool laiendanud sidemeid paljude välisriikidega ning sõlminud kokkuleppeid koolide ja praktikakohtadega Soomes, Norras, Saksamaal, Prantsusmaal, Austrias, Inglismaal, Hollandis, Rootsis ja Lätis välispraktikaks Leonardo da Vinci programmi toel.

Räpina Aianduskoolis on loodud head võimalused õppimiseks ja vaba aja veetmiseks.

Meilt saab looduslähedase ja hinnatud ameti kogu eluks!