Meie kooli väärtused

Austus looduse vastu. Keskkonnasäästlikkus. Aukartus elu ees.
Iga inimene on väärtus.
Areng. Avatus uuendustele käsikäes traditsioonide väärtustamisega.
Nõudlikkus enda suhtes. Töökuse, vastutustunde, ametialaste teadmiste ja oskuste ning läbi elu kestva õppe väärtustamine.
Demokraatia ja meeskonnatöö. Üksteise huvisid arvestav koostöö õpilaste, õpetajate, juhtide ja kõigi oluliste partnerite tasandil.
Usk endasse ja seatud eesmärkidesse. Positiivne mõtlemine.
Sõbralikud suhted. Sallivus, mõistmine, hoolimine ja abivalmidus.