Masinõmblemine

Koht ja aeg: Aianduse 6, Räpina, Räpina Aianduskool
Aeg: 13.10. – 13.12. 2022

Maht: 85 ak tundi (80 kontakttundi) 
Õpe toimub kontaktkoolitusena, kokku 10 päeva. Õpiväljundite saavutamiseks on vajalik osaleda kõikidel koolituspäevadel. Koolituspäevad on:
N-R 13. – 14. okt.
E – T 31. okt. – 01. nov.
N-R 10. – 11. nov.
R 02. dets.
R 09. dets.
E-T 12. – 13. dets.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.
Juhendaja: Ülle Sarnit, Räpina Aianduskooli tekstiil-käsitöö kutseõpetaja.

Sihtrühm: Tulevased massõmblejad, individuaalõmblejad ja tekstiilkäsitöölised.
Koolituse alustamise nõuded: varasem kokkupuude õmblemisega.

Koolituse õpiväljundid:

  • mõistab ohutut tootmisprotsessi olemust ja oma töölõigu tähtsust selles,
  • sujuv töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine,
  • õmbleb kiiresti ja kvaliteetselt erineva suuruse ja kujuga toote detaile,
  • lisab vajadusel nööbid, haagid, lukud, paelad jms,
  • tunneb erinevaid õmblusoperatsioone,
  • oskab kasutada kuumniisket töötlemist,
  • tunneb erinevaid õmblusmaterjale,
  • korraldab oma töökoha ning töövahendite hooldamise,
  • mõistab kvaliteedi olemust, teab kvaliteedi kontrollimise etappe ja meetodeid

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja  täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest õppekohti on ainult 8! Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust e-posti teel ühendust. Õppegrupi moodustamisel eelistatakse sihtrühma kuulujaid.

Registreerumine lõppenud.