Masinkudumine algajatele

Koht: 04.10. – 13.12.2022
Õppe maht: 50 akad. tundi (40 kontakttundi ja 10 iseseisva töö tundi)
Õppepäevad: õppepäevade algus kell 10.00!
T,  4.oktoober
T, 18.oktoober
T, 8.november
T, 29.november
T, 13.detsember
Koolitaja: Karin Otsus – Räpina Aianduskooli tekstiilkäsitöö eriala juhtõpetaja

Sihtgrupp:
• Erialase tasemehariduseta (inimesed kellel ei ole omandatud ühtegi tasemeharidust) täiskasvanud.
• Aegunud oskustega elanikkond 50+.
• Alustavad käsitööettevõtjad, kes soovivad arendada oma oskusi, laiendada tegutsemisvaldkonda. Tõsta seeläbi oma ettevõtte konkurentsivõimet.
• Käsitööettevõtte töötajad, kellel puudub käsitööalane tasemeharidus.

Koolituse alustamise nõuded on:

  • algteadmised lõikejärgsest silmuskudumisest;
  • koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
– kasutab masinkudumiseks sobivaid materjale ja töövahendeid;
– kasutab kudumisel masina erinevaid võimalusi;
– planeerib kavandi põhjal töökäigu, konstrueerib lihtsaid lõikeid;
– koob juhendi alusel sobivat tehnoloogiat kasutades lihtsalõikelise kudumi;
– kasutab materjali säästlikult.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Lisateave:
Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on kohti! Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.
Registreerumine lõppenud.