Masinkudumine algajatele

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 16.10. – 11.12.2020    NB! Õppegrupp alustab tegevust siis, kui õppegrupp on täitunud. 

Õppepäevade kestus kell 10.00 – 15.30 ja õppepäevad toimuvad alljärgnevalt:
• 16. oktoober
30.oktoober
13.november
4.detsember
11.detsember 

Maht: 40 ak tundi (30 kontakttundi, 10 ak tundi iseseisev töö)
Hind: 150€
Koolitaja: Karin Otsus

Sihtgrupp:
• Erialase tasemehariduseta (inimesed kellel ei ole omandatud ühtegi tasemeharidust) täiskasvanud.
• Aegunud oskustega elanikkond 50+.
• Alustavad käsitööettevõtjad, kes soovivad arendada oma oskusi, laiendada tegutsemisvaldkonda. Tõsta seeläbi oma ettevõtte konkurentsivõimet.
• Käsitööettevõtte töötajad, kellel puudub käsitööalane tasemeharidus
Koolituse alustamise nõudeks on algteadmised lõikejärgsest silmuskudumisest.
Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. Koolitusel ei saa osaleda õpetajad.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
– kasutab masinkudumiseks sobivaid materjale ja töövahendeid;
– kasutab kudumisel masina erinevaid võimalusi;
– planeerib kavandi põhjal töökäigu, konstrueerib lihtsaid lõikeid;
– koob juhendi alusel sobivat tehnoloogiat kasutades lihtsalõikelise kudumi;
– kasutab materjali säästlikult.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumine lõppenud.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.