Marjapõõsaste lõikamine ja pistokstega paljundamine

MARJAPÕÕSASTE LÕIKAMINE JA PISTOKSTEGA PALJUNDAMINE

Koht ja aeg:  Pargi 32, Räpina, Räpina Aianduskool
Aeg:
09.10. 2015 kell 9.00
Maht: 8 tundi
Hind: 35€
Sihtgrupp: marjakasvatajad, aednikud, puukooliaednikud
Õppejõud: Sirje Tooding

Õppe struktuur ja sisu:
Kursuse kogumaht on 8 tundi, sellest teoreetilist õpet 2 tundi ja praktilist õpet 6 tundi
A: Auditoorne kontaktõpe
1. Taime iseloomustus
• põõsa maapealse osa ehitus
• taime fenoloogia
• lõikamise ajad
2. Pistokstega paljundamine
• paljundusmaterjali valik
• pistokste lõikamine, säilitamine
• pistokste mahapanek
• hooldustööd kvaliteetse istiku kasvatamiseks

B: Praktiline õppetegevus
1. Põõsa lõikamine
• ohutud töövõtted
• töövahendid, oksakääride teritamine, lõikevõtted oksakääridega
• põõsa lõikamine
2. Paljundamine
• oksamaterjali valik ja ettevalmistamine
• pistokste lõikamine ja säilitamine
• pistokste juurdumapanek