Marjakasvatus algajale

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 18.04. – 19.04.2024, 1. päeval algus kell 12.00, 2.päeval kell 9.00
Maht: 14 ak h
Hind:  120€
Juhendaja: Juta Lopp, Räpina Aianduskooli aianduse eriala kutseõpetaja, Tagametsa Mahe OÜ juhatuse liige.
Koolitusjuht: Eda Gross, tel. 5346 1209

Koolituse on mõeldud algajale, kes soovib alustada sõstra-, tikri või aroonia kasvatamisega nii marjade kui istikute väiketootjana. Sobib ka alustavale hobiaednikule. Koolituse eesmärgiks on jagada teadmisi sõstarde (must-, punane-, magesõstar), tikri ja aroonia kavutingimustest, istutusmaterjalile esitatavatest kvaliteedinõuetest, kasvatustehnoloogiatest (arvestades viljeluse iseärasusi), hooldusest jpm.

Koolitus koosneb kahest õppepäevast, millest üks on teoreetilise ja teine praktilise õppega aias.

NB! Osalejal tuleks kaasa võtta kindlasti töökindad ja vastavalt ilmale õueriided ja -jalanõud, sest teise päeva praktiline tegevus toimub aias.

Lisateave: Koolitustasus ei sisaldu majutus ega toitlustus.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse algust edasi lükata või kursus ära jätta. Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust e-posti teel ühendust. Andmed arve koostamiseks edastatakse raamatupidamisse peale seda, kui miinimumhulk huvilisi on registreerunud ja on kindel kursuse toimumine.

Lisainfo koolitusjuhilt.

Õppegrupis vabu kohti: 15

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja