Marjakasvatus algajale

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: N-R, 05.-06.10.2023, 1. päeval algus kell 12.00, 2.päeval kell 9.00
Maht: 14 ak h
Hind:  120€
Juhendaja: Juta Lopp, Räpina Aianduskooli aianduse eriala kutseõpetaja, Tagametsa Mahe OÜ juhatuse liige.

Koolituse on mõeldud algajale, kes soovib alustada sõstra-, tikri või aroonia kasvatamisega nii marjade kui istikute väiketootjana. Sobib ka alustavale hobiaednikule. Koolituse eesmärgiks on jagada teadmisi sõstarde (must-, punane-, magesõstar), tikri ja aroonia kavutingimustest, istutusmaterjalile esitatavatest kvaliteedinõuetest, kasvatustehnoloogiatest (arvestades viljeluse iseärasusi), hooldusest jpm.

Koolitus koosneb kahest õppepäevast, millest üks on teoreetilise ja teine praktilise õppega aias.

NB! Osalejal tuleks kaasa võtta kindlasti töökindad ja vastavalt ilmale õueriided ja -jalanõud, sest teise päeva praktiline tegevus toimub aias.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

Lisateave: Koolitustasus ei sisaldu majutus ega toitlustus.

Koolitusjuht: Eda Gross, eda.gross@aianduskool.ee

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud ÕK_Marjakasvatus algajale ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitusjuhilt. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse algust edasi lükata või kursus ära jätta. Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust e-posti teel ühendust. Andmed arve koostamiseks edastatakse raamatupidamisse peale seda, kui miinimumhulk huvilisi on registreerunud ja on kindel kursuse toimumine.

Õppegrupis vabu kohti: 9

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Telefon *
E-post *
Aadress *
Haridustase *
Põhjendus ja lisainfo
Maksja andmed (nimi või ettevõte, reg. kood; tel, e-post):
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja õppekavaga