Magnooliad – uued lemmikud koduaias ja linnahaljastuses

Pildiotsingu magnoolia tulemus
Foto: Maakodu-Delfi

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: N, 11. juuni 2020                     algusega kell 9.00
Maht: 8 ak tundi
Hind: 45 €

Koolitajaks on mitmete raamatute autor, metsanduse, looduskaitse, aianduse ja haljastusega nii Räpina Aianduskoolis õpetajana, EMÜ-s lektorina kui ka mitmetes riiklikes institutsioonides erinevatel ametikohtadel seotud olnud Urmas Roht. 

Ootame koolitusele kõiki aednikke (s.h. vallaaednikud), avalike haljasalade ja mänguväljakute haljastajaid ja hobiaednikke. Koolitusele tulijal peaksid olemas olema algteadmised roht- ja puittaimedest.

Õppepäeva läbinu:
 – tunneb väliste tunnuste põhjal perekonna magnoolia esindajaid,
 – omab ülevaadet magnooliate morfoloogiast, fenoloogiast ja kasvunõudlustest
– oskab nimetada tähtsamaid magnooliasorte
– omab esmaseid teadmisi magnooliate kasvatamisest ning paljundamisest.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

ÕK_ Magnooliad

Pildi allikas ja autoriõigused: Pixabay License

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.