Maastikuehitajate kutsemeistrivõistlus toimub Räpina Aianduskoolis

Parim Maastikuehitaja 2019 kutsevõistlus toimub 16.–18. aprillil 2019 Räpina Aianduskoolis TV saate „Noor Meister“ filmimise/lindistamise raames.

Võistlusest valmib telesaade. Toimub meeskondlik võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist võib osaleda kuni kolm 2-liikmelist võistkonda. Maastikuehituse kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele, kes õpivad kutseõppeasutustes maastikuehitaja  erialal. Võistelda saavad noored, kes on 2018/2019 õppeaastal õpilaste nimekirjas ning kes ei ole võistluse toimumise aastal vanemad kui 26 aastat (sünniaeg 1993 või hilisem). EuroSkills 2020 võistlusele saavad kandideerida noored, kelle sünniaasta on 1995 või hilisem. Noor Meister 2019 raames toimuval maastikuehitaja kutsevõistlusel saavad parimad, kes saavutavad vähemalt 80% maksimaalsest punktisummast, võimaluse kandideerida EuroSkills 2020 võistlustel osalejateks.​​​

Rohkem infot ja ajakava on leitavad SIIT.