Maastikuehitaja kutseeksam

… noorem-maastikuehitaja, tase 3 ja maastikuehitaja, tase 4 omistamiseks toimub Räpina Aianduskoolis 13.-17.06.2016.

Kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks ning kutseeksamile registreerumiseks on vajalik saata digitaalselt allkirjastatud vormikohane avaldus, isikuttõendava dokumendi ning oma andmeid tõendavate dokumentide koopiad elektroonselt e-posti aadressile anneli.hirmo@aianduskool.ee hiljemalt 6.juunil 2016.
Eksami korraldust puudutavatele küsimuste puhul pöörduda Räpina Aianduskooli maastikuehituse juhtõpetaja Priit Karjane (priit.karjane@aianduskool.ee) poole.

Eksami ülesande aluseks on kutsestandardid:
* noorem-maastikuehitaja, tase 3 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10434328
* maastikuehitaja, tase 4 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10453471.

Maastikuehitaja tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kutsealane koolitus ja vähemalt aastane erialane töökogemus (alus http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086625/dokumendid).

Kutseeksami korraldamise juhend kutsetele noorem-maastikuehitaja, tase 3 ja maastikuehitaja, tase 4 vt
http://www.aiandusliit.ee/uudised/maastikuehituse-kutseeksam

Kutse andja on Eesti Aiandusliit  (http://www.aiandusliit.ee/)

Eksami sooritaja meelespea 2016

Lisainfo:
Priit Karjane
Räpina Aianduskooli maastikuehituse eriala juhtõpetaja
Tel: 5627 1215
E-mail: priit.karjane@aianduskool.ee