Maasikakasvatus algajale

Koolituste maht: 8h
Toimumise koht ja aeg:  11.05.2023 Kontaktkoolitus Räpina Aianduskoolis, Aianduse 6, Räpina, algusega kell 9.00
Koolitaja Juta Lopp

Osalustasu: 75€

Kohapealse kontaktõppe alustamise ja eduka läbimise tingimusteks on:
– Algteadmised rohttaimedest

Õpiväljundid.
Kursuse läbinu:
• Õppija teab aedmaasika bioloogilisi iseärasusi ja nõudeid kasvutingimustele, valib maasikakasvatuseks sobiva maa-ala ning vastavalt eelkultuuridele edasise agrotehnika (mullaharimise, istutuseelse väetamise).
• Õppija teab peamisi aedmaasika kasvatustehnoloogiaid ja oskab valida enda jaoks sobivaima arvestades viljeluse iseärasusi (mahe- või tavaviljelus).
• Õppija teab maasikaistikute peamisi tootmisvõtteid ja istutusmaterjalile esitatavaid kvaliteedinõudeid ning valib enda jaoks sobivaimad istikud või kasvatab istikud ise vastavalt valitud kasvatustehnoloogiale.
• Õppija rajab maasikaistandiku vastavalt valitud kasvatustehnoloogiale ja istutades taimed õigeaegselt ja õigele sügavusele.
• Hooldab ja väetab taimi vastavalt vajadusele.
• Koristab, sorteerib, pakendab ja markeerib saagi sõltuvalt turustamise nõuetest.
• Likvideerib ja uuendab istandikke vastavalt keskkonnanõuetele.

Koolitusjuht: Eda Gross, tel.: 796 1549, 5346 1209, eda.gross@aianduskool.ee

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on vabu kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt. Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata või mõjuval põhjusel kursus ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.
Õppegrupis vabu kohti veel: 10

NB! Vajalik eelregistreerumine, sest kohtade arv on piiratud. Koolitus toimub vaid õppegrupi täitumisel. Eeltoodust lähtuvalt jätab Räpina Aianduskool siiski endale õiguse koolituse edasilükkamiseks või selle ära jäämiseks. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või eda.gross@aianduskool.ee
Registreerumine kursustele samas lehekülje lõpus. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Mh * väljad on kohustuslikud ja kui maksja andmeid ei ole sisestatud, koostatakse arve eraisikule.

 

Kursusele registreerumise vorm

Nimi *
Isikukood *
Elukoha aadress *
Ettevõtte ärinimi ja tegevusala *
Ettevõtte äriregistrikood *
Haridustase *
Telefon *
E-post: *
Olemasoleva taimekaitsetunnistuse nr ja kehtimise lõppemise kuupäev *
Maksja andmed