Mahemaasika kasvatamine

Pildi allikas: pixabay.com

Koht:  Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg:   19. mai – 2. juuni 2021 Koolituspäevad on K-N 19.05. – 20.05. ja T-K 01.06. – 02.06.
Maht: 26 ak tundi
Hind: 120€
Koolitajad: Juta Lopp, Kaarel Pent, Tarmo Loid

Ootame koolitusele erialase tasemehariduseta marjakasvatajaid ja keskhariduseta täiskasvanuid, kes soovivad alustada marjakasvatusettevõtlusega. Koolituse edukaks läbimiseks peavad osalejal olema algteadmised rohttaimedest.

Koolituse läbinu :
 Oskab ette valmistada maasikale sobiva istustuskoha.
 Tunneb, oskab kirjeldada ja kasutada maasikakasvatustehnoloogiaid.
 Teab ja oskab kirjeldada kastmissüsteemide võimalusi ja selle rajamise, kasutamise ning hooldamise põhimõtteid.
 Oskab arvutada tahkeväetiste norme ja valmistada väetiselahuseid ning neid kasutada.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumine lõppenud.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid. Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine.