Maarja Küla

Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühm.

Lõuna-Eestis Kiidjärve lähistel, täpsemalt kauni Taevaskoja radadel asub Maarja küla.

Maarja Küla õpperühm loodi 2006. aasta lõpus ning esimesed 12 õpilast asusid kutseõpet omandama 1. jaanuarist 2007. aastal.

Maarja Küla õpperühma pääsevad õppima aiandushuvilised, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava järgi. Õpe on 3-aastane ning lõpeb kutse- (abiaednik tase 2) või osakutse (istutaja tase 2, aiakultuuride hooldaja tase 2) eksamiga.

Õpingute käigus pööratakse palju tähelepanu tulevastele karjäärivõimalustele. Koostöös Maarja Küla rehabilitatsioonimeeskonnaga valmib karjääriplaan, mille alusel lõpetajad astuvad tööellu või kaitstud töö teenusele.

Põhiosa õppe- ja kasvatustegevusest toimub Maarja Külas.

Õppeaasta algab septembris ja kestab jaanipäevani. Vahepeal on jõuluvaheaeg ning enne kevadtööde algust on samuti ühenädalane vaheaeg. Suvel on ettenähtud kaks 4-päevast praktilise väljaõppe perioodi Maarja Külas.

Koolinädal kestab esmaspäeva hommikul kella 09.00st kuni neljapäeval 16.30ni. Päevas on kokku 8 akadeemilist 45-minutilist õppetundi. Põhirõhk lasub praktilistel töödel aias, samas on programmis ka käsitöö ja puidutöö õppemoodulid. Eripedagoogi juhtimisel omandatakse ja säilitatakse üldhariduslikke teadmisi.

Õpilased saabuvad Maarja Külla esmaspäeva hommikuti kella üheksaks. Õpilaste kohaletoomine ja neljapäeval tagasi koju viimise korraldavad õpilaste vanemad või hooldajad. Õppeperioodi jooksul elavad õpilased Taevaskojas asuvas õpilaskodus. Õpilaskodus elamine on tasuline.

Vaata Maarja Küla kodulehte!

Vaata esitlust õpperühma tegemistest!

Vaata filmi õpperühma olustikust!