Maarja küla

Lõuna-Eestis Kiidjärve lähistel, täpsemalt kauni Taevaskoja radadel asub Maarja küla.

Maarja Küla õpperühm loodi 2006. aasta lõpus ning esimesed 12 õpilast asusid kutseõpet omandama 1. jaanuarist 2007. aastast. 2007 – 2009. aasta sisseastujad asusid õppima aianduse ja kodumajanduse erialal, alates 2011. aastast saab Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühmas omandada kutsekeskhariduse aianduse erialal.

 

Maarja Küla õpperühma pääsevad õppima aiandushuvilised, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava järgi. Õpe on 3-aastane ning lõpeb aiandusalase lõputöö kaitsmisega. Õpingute käigus pööratakse tähelepanu tulevastele karjäärivõimalustele, iga lõpetaja saab kaasa individuaalse üleminekukava. Põhiosa õppe- ja kasvatustegevusest toimub Maarja Külas.

 

Õppeaasta algab septembris ja kestab jaanipäevani. Vahepeal on jõuluvaheaeg ning enne kevadtööde algust on samuti ühenädalane vaheaeg. Koolinädal kestab esmaspäeva hommikul kella 09.00st kuni neljapäeval 16.30ni. Päevas on kokku 8 akadeemilist 45-minutilist õppetundi. Põhirõhk lasub praktilistel töödel aias, samas on programmis ette nähtud ka kangakudumise ja puidutöö õppemoodulid. 40 õppenädala jooksul toimub ka üldõppe moodul eripedagoogi juhtimisel.

 

Õpilased saabuvad Maarja Külla esmaspäeva hommikuti kella üheksaks. Õpilaste kohaletoomine ja neljapäeval tagasi koju viimise korraldavad õpilaste vanemad või hooldajad. Õppeperioodi jooksul elavad õpilased Taevaskojas asuvas õpilaskodus. Õpilaskodus elamine on tasuline.
Vaata Maarja Küla kodulehte!

Maarja Küla noored on Räpina Aianduskooli õpilased, nad õpivad eri õppekava alusel abiaednikuks.

Maarja Küla noored õpivad erinevaid tegevusi:

 

haljasalade hooldamist

 

kangastelgedega kudumist

 

punumist kutseõpetaja Urmase juhendamisel

 

Koos kogutakse materjali

 

               

Õpitakse aedniku ametit

 

Samuti toimuvad tunnid eripedagoog Riina juhendamisel