Loodusainete päev Põlvamaa gümnaasiumiõpilastele

Reedel, 10. aprillil toimus Räpina Aianduskoolis loodusainete päev Põlvamaa gümnaasiumiõpilastele, millel osalesid Räpina Ühisgümnaasiumi, Põlva Ühisgümnaasiumi ja Räpina Aianduskooli õpilased.

Mängiti võistluslikku loodusainete teemalist linnamängu, mille käigus katsetati aianduskooli õpetaja Katrin Uurmani ja Nutikad Lahendused OÜ koostöös loodud uut äppi. Ülesanded koostas aianduse eriala juhtõpetaja Urmas Roht. Mängu käigus lahendati keemia-, füüsika-, geograafia- ja loodusteemalisi ülesandeid. Kontrollpunktid asusid aianduskooli õppekasvuhoones, mõisapargis, Räpina tuletõrjedepoos, Keskkonnaametis ja Räpina Ühisgümnaasiumis.
Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets rääkis geenidest ja sellest, kuidas geeni mõiste on aja jooksul muutunud ning kui huvitav on just praegu aeg geeniuuringutes.

Loodusainete päeva valmistas ette ja viis läbi Räpina Aianduskool koostöös Räpina Ühisgümnaasiumiga.