Logo ideekavandite konkursi võitja selgunud

Räpina Aianduskooli uue logo ideekavandite konkursi võidutöö autoriks on Elmo Soomets. Õnnitleme võitjat! Suur tänu ja kummardus kõigile kavandite esitajatele. On rõõm, et aianduskooli visuaalse identiteedi kujundamist pidasid ühtviisi oluliseks nii disainiõpilased kui tunnustatud graafilised disainerid.

kavand_soomets

Elmo Soometsa kavand