Kevadine lilleseade pühadelauale

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 31. märts 2023 algusega kell 13:00
Maht: 4 akad. tundi
Hind: 40€
Koolitaja: Pille Peterson – Räpina Aianduskooli floristi eriala kutseõpetaja

Sihtgrupp: kõik huvilised, ka tegevfloristid.

Kursuse läbinu:                                           

  • püstitab tööülesande lähtudes töö eripärast;
  • planeerib ajakasutust, mahukust, kontrollib materjalide ja töövahendite olemasolu;
  • kasutab sobivaid materjale, ohutuid töövõtteid ja sobivat tehnikat, hoiab korras töökoha.

Osalejal soovituslik kaasa võtta töökindad, aiakäärid, tööpõll või –kittel.

Koolitusjuht: Elina Oeselg, elina.oeselg@aianduskool.ee, 56671936

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata või ära jätta.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud täienduskoolituse õppekorraldusega   ja õppekavaga.

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras. Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust kindlasti e-posti teel ühendust.
Võimalike lisaküsimuste korral pöörduge julgesti e-maili või telefoni teel koolitusjuhi poole! 

Õppegrupis vabu kohti veel: 10

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Telefon *
E-post *
Elukoha aadress *
Lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga.