Lilleseade alused algajale

Kursuse nimetus: Lilleseade alused algajale

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Toimumise aeg: 06.11. – 11.12. 2013

NB:  Võib veel ühineda või osaleda üksikutel koolituspäevadel

Maht: 40 tundi (7 õppepäeva)

Hind: kogu kursus 210 €; üksikutel õppepäevadel osalemisel ühe õppepäeva hind 40€

Kursuse eesmärk ja väljund: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised materjaliõpetuse, kujundusõpetuse ja lilleseadete tegemise põhialustest; teoreetilised ja praktilised oskused erinevate lilleseadetööde tegemiseks; arendada kursusel osalejas loomingulisust, iseseisvust.

Kursuse läbinu

a)teab ja tunneb:

kompositsiooniõpetuse aluseid;

materjaliõpetuse aluseid;

erinevate lilleseadete tegemisel kehtivaid nõudeid;

b)oskab:

kavandada oma töid;

kasutada põhi

tehnikaid ja kujundusvõtteid kimpude ja seadete tegemisel;

Kursuse sihtgrupp: Sihtgruppi piiritletud ei ole. Kursusele ootame lillesede huvilisi, kes soovivad saada algteadmisi lilleseades ja kindlustunnet edaspidiste eesmärkide seadmisel nii tööalaselt kui lisaväärtusena/oskusena igapäevaelus.

Õppepäevade ajad ja põhiteemad:

Õppepäevad algavad kell 10.00 ja kestavad 16-ni

I õppepäev: 06.nov.. 2013 Kimbud

II õppepäev: 13.nov. Seaded

III õppepäev: 20.nov. Karkass ja selle kasutamine floristikas

IV õppepäev: 27.nov. Kõrged lilleseaded ja kimbud

V õppepäev: 28.nov. Värvus -ja kompositsiooniõpetus. Lilleseade värvi- ja

kompositsioonilahendused  kell 9.00 – 15.00

VI õppepäev: 04.dets. Leinatööd lilleseades

VII õppepäev: 11.dets. Pulmatööd lilleseades

Kõik õppepäevad on sisustatud praktilise õppega.

Õppepäevade ajakava:

10.00 – 12.15 õppetegevus

12.15 – 13.00 lõuna

13.00 – 16.00 õppetegevus

Õppejõud: Räpina Aianduskooli floristika eriala kutseõpetajad Leili Alaoja-Rein ja Indrek Kaeli

Lisainfo:

* Kohtade arv piiratud, vajalik eelregistreerimine

* Kursusel võimalik osaleda Töötukassa koolituskaardi alusel. Vastav info lisada kursusele registreerimisel.

* Võimalik osaleda ka üksitutel õppepäevadel

* Kursuse (40h) osalustasu võimalik maksta kahes jaos ( nov. ja dets.). Üksikul õppepäeval osalemistasu maksmine kohapeal õppepäeva alguses sularahas.

* Kursuse hind sisaldab õppematerjale ja lilleseade abivahendeid (erinevad paelad, traadid, alused)

* Riietuda kursuse spetsiifikale vastavalt ( riiete määrdumisvõimalus, käiakse ka õues materjale kogumas jne).

Registreeri siin või tel. 53 461 209 või 79 61 549