Lillepoe väljapanekute ja vaateakende kujundamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Leeri lillesalong, Poe tn. 10, TARTU
Aeg: 9. – 24. september 2020 Koolituspäevad on K-N 09.-10.09. ja K-N 23.-24.09. 2020   NB! Õppegrupp TÄITUNUD! 
Maht: 28 ak tundi (26 kontakttundi)
Koolitaja: Marek Jakobi

Sihtgrupp: Aianduse haridusega või floristi tasemehariduseta lillepoe töötajad, floristid. Erialase haridusega 50+ floristid ja lillepoe töötajad.

Koolituse alustamise nõuded:• Kuulumine sihtgruppi.
• Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Kursuse läbinu:

1. Püstitab iseseisvalt tööülesande lähtudes ruumi pinna suurusest ja eripärast.
2. Planeerib ajakasutust, arvestades raskusastet, mahukust.
3. Töötab välja eraldi ideekavandi väljapaneku ja vaateakna kujundamiseks.
4. Teeb lillepoe väljapaneku lähtudes ideekavandist.
5. Teostab lillepoe aknakujunduse.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

NB! Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumine lõppenud.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.