Leonardo da Vinci õpipoiss

Projekt: KOOSTÖÖKOGEMUS ÕPIPOISIKOOLITUSES

Projekti number: LLP-LdV/VETPRO/2007/EE001
Projekti rahastaja: Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci
Projekti kestus: 01.09.2007 – 31.05.2008

Projekti taotleja ning saatev organisatsioon on Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove.

Räpina Aianduskool osaleb projektis partnerina ning õpirändes osalevad kooli esindajad. Räpina Aianduskooli esindajad osalevad õpirändes Iirimaale ning Soome.

Projektis vastuvõtvateks partneriteks on: FAS Training & Employment Authority (Iirimaa), ROC West-Brabant Regional Center for vocational education and training (Holland), Helsinki City College of Technology (Soome).

Projekti sihtgrupiks on 15-ne Eesti kutseõppeasutuse töökohapõhise õppevormi rakendamisega tegelevad töötajad (õppetöö korraldajad, osakonnajuhatajad, projektijuhid), koolide partnerettevõtetes õpipoisikoolitusega seotud inimesed (personalijuhid ja juhendajad) ning SA-st Innove ESF õpipoisiprojekti rakendamisega seotud spetsialistid. Projekti raames lähetatakse 3 sihtriiki (Iirimaa, Holland ja Soome) 4 gruppi lähetatavaid (kokku 34 osalejat). Lähetuse kestus on 1 nädal. Õpirände eesmärgiks on saada ülevaade sihtriigi kogemusest õpipoisikoolituse rakendamisel, mis annab võimaluse läbi omandatud teadmiste õpipoisikoolituse edasiseks rakendamiseks ning arendamiseks Eestis.

Lähetustel tutvutakse järgmiste põhiteemadega:

  • Õpipoisikoolituse õppekavade arendamine;
  • Praktilise õppetöö läbiviimine ja korraldamine ettevõttes, õpipoiste hindamine, juhendajate koostöö kooliga õpilaste juhendamisel;
  • Õppeprotsessi tagasisidestatus ettevõtte ja kooli vahel;
  • Õpipoiste leidmine ja kutsesobivuse määramine;
  • VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) metoodika rakendamine;
  • Koostöö koolide ja ettevõtete vahel, vastutuse jaotumine õpitulemuse saavutamisel;
  • Praktikajuhendajate koolitus
  • Ettevõtete tunnustamine praktikabaasidena.