Leonardo da Vinci – õpetajatele

Leonardo da Vinci projekt „RAKi kutseõpetajate ja praktikajuhendajate oskuste ja pädevuste arendamine.“ 

01.06.2010 – 30.09.2011
Projekt kirjutati silmas pidades kaheksa  Räpina Aianduskooli õpetaja/spetsialisti konkreetseid koolitusvajadusi – eesmärgiks tõsta õpetajate ja spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi läbi rahvusvahelise koostöö.

Projekti raames toimus kolm praktikalähetust:
Kaks erialaõpetajat, Liina Jürisoo ja Jaana Vaino, viibisid kolmenädalasel praktikal Inglismaal, Osborne House ajaloolisse pargis 2010.aasta septembrikuus. Selle aja jooksul jõuti praktiseerida suures osas kõiki sügisesel ajal pargis tehtavaid töid.

Teine lähetus viis 2011. aasta maikuus taimekaitse ja mahepõllumajanduse tunde andva Tairi Alberti nädalasele õppelähetusele Austriasse, Gartenbauschule Langenloisi.

Kolmandas lähetuses osales 5 õpetajat/spetsialistid (sh. katmikala ja puukoolinduse õpetajad ning õppemajandi spetsialistid). Osalejad tutvusid nädalasel külastusel Rootsis Rättviki gümnaasiumis sealse kooli õppemajandi ja katmikalal toimuva õppetöö ja taimekasvatusega.

 

Leonardo da Vinci projekt „Uued suunad ja tehnoloogiad aiandusõppes“. Projekt toimus ajavahemikul 01.06.2008 – 30.08.2009.

 
Projekti raames leidis aset kaks lähetust. 2008 aasta augustis viibiti nädal aega Saksamaal, kus vastuvõtjateks oli kaks kutsekooli, Staatliche Berufsbildende Schule 5 Erfurtis ja Gregor Mendel Berufskolleg Paderbornis. Lähetuses osalesid Heino Luiga, Tiia Niiduviir, Liina Jürisoo, Peedu Kaare, Katrin Kivistik ja Astrid Maidla.  Teine lähetus toimus 2009 aasta kevadel, mil külastati Prantsusmaa partnerkooli Centre de Formation Horticole des MFR. Lähetuses osalesid Heino Luiga, Katrin Uurman, Tiiu Ruuspõld, Irma Samoldina, Helve Eesmaa, Sirje Tooding.

 

Vastuvõtjad koolid tutvustasid oma riigi haridus- ja kutseõppesüsteemi, aianduse erialade õppekavasid ja praktikakorraldust. Õpetajad said luua väärtuslikke kontakte oma eriala kolleegidega partnerkoolis ja täiendada õppematerjalide kogu. Iga vastuvõtja organiseeris ka külastusi praktikaettevõtetesse. Praktikaettevõtete ja mitmete linnaparkide ja haljasalade külastused avardasid osalejate erialast silmaringi. Kõik kolm partnerkooli näitasid osalejatele, kui tähtis on ettevõtete ja koolide vaheline koostöö õppeprotsessis ja praktikal. Mõlemas riigis on ettevõtjad huvitatud mida koolides õpilasele õpetatakse ja teevad selle nimel koolidega tihedat koostööd. Kõik osalejad said praktiseerida võõrkeeles suhtlemist ning võõras keskkonnas toimetulemist. Kogeti külalislahkust ja õpiti lähemalt tundma sihtriikide kultuuritavasid ja ajaloopärandeid.

 

Saksamaa lähetuses osalenute muljeid saab lugeda  siit.

Prantsusmaa lähetuses osalenud Irma Samoldina muljeid siit.