Leinapärja aluse ja vaniku valmistamine. 11.-12.02.2014

Kursus: LEINAPÄRJA ALUSE JA VANIKU VALMISTAMINE

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Aeg: 11.-12.veebr. 2014 kell 10.00

Kursuse maht: 14h

Hind: 60€

Õppejõud: Leili Alaoja-Rein

Õppekava sisu ja maht:

11.1. Auditoorse töö põhiteemad ja maht tundides:( 2 tundi)

1.a) Pärja ja vaniku osa tavandikultuuris (1 tund)

b)Pärjaaluse suhte väljaarvutamine kuldlõike reeglite järgi (1 tund)

11.2. Praktilise töö lühikirjeldus (11 tundi)

1. Valmistab pärjaaluse:

a) pajuvitstest keerates kolm vitsa aluseks diameetriga 50 cm 2tundi

b) kuuseokstega, kinnitades oksad punumistraadiga valmistab vaniku 4 tundi

a) nöörile punutav ühesuunaline ühepoolne vanik 6 tundi

Tööde analüüs 2 tundi

Registreerimine kooli kodulehel test.aianduskool.ee/taienduskoolitus või

tel 7961 549; 53 461 209