Kursuste valdkonnad

Aiandus

Arvutikasutus

Ehitus

Ettevõtlus

Floristika

Isikuareng

Jahindus

Karjääriõpe ja nõustamine

Koduteenindus

Majandusarvestus ja maksundus

Metsandus

Põllumajandus, taimekasvatus

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Tarbekunst ja oskuskäsitöö

Tellitud kursused

Võtmepädevused