Kursuste valdkonnad

Aiandus

Arvutikasutus

Ehitus

Ettevõtlus

Floristika

Isikuareng

Jahindus

Karjääriõpe ja nõustamine

Koduteenindus

Majandusarvestus ja maksundus

  Metsandus

  Põllumajandus, taimekasvatus

  Sotsiaaltöö ja nõustamine

  Tarbekunst ja oskuskäsitöö

  Tellitud kursused

  Võtmepädevused