Kursuste tähised alates 2014/15. õppeaastast

Kursuste tähised alates 2014/15. õppeaastast

2014. a vastuvõtt

AA14-21-K  –     Abiaednik (uus õppekava),  2. taseme kutseõpe (421),  koolipõhine
AN14-31-K –      Nooremaednik (uus õppekava), 3. taseme kutseõpe (431), 60 EKAP, koolipõhine
AE14-42-K –       Aiandus (uus õppekava), 4. taseme kutseõpe (442), 120 EKAP, koolipõhine
AE14-42-M1 –    Aiandus (uus õppekava), 4. taseme kutseõpe (442), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 1. paralleel
AE14-42-M2 –   Aiandus (uus õppekava), 4. taseme kutseõpe (442), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 2. paralleel
AE14-42-M3 –   Aiandus (uus õppekava), 4. taseme kutseõpe (442), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 3. paralleel (Tallinn)
FL14-11-K –       Floristika (vana õppekava), 85471, kutsekeskharidus (411), 180 EKAP, koolipõhine
FL14-42-M –      Floristika (uus õppekava), 4. taseme kutseõpe (442), 120 EKAP, mittestatsionaarne
KK14-12-K –      Keskkonnakaitse (vana õppekava), 104124, kutseõpe kesk­hariduse baasil (412), 120 EKAP, koolipõhine
KK14-12-M –     Keskkonnakaitse (vana õppekava), 104124, kutseõpe kesk­hariduse baasil (412), 120 EKAP, mittestatsionaarne
ME14-41-K –      Maastikuehitus (uus õppekava), kutsekeskharidus (441), 180 EKAP, koolipõhine
ME14-42-M1 –   Maastikuehitus (uus õppekava), 4. taseme kutseõpe (442), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 1. paralleel
ME14-42-M2 –   Maastikuehitus (uus õppekava), 4. taseme kutseõpe (442), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 2. paralleel
ME14-42-M3 –   Maastikuehitus (uus õppekava), 4. taseme kutseõpe (442), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 3. paralleel (Tallinn)
TK14-42-M1 –    Tekstiili- ja käsitöö (uus õppekava), 4. taseme kutseõpe (442), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 1. paralleel
TK14-42-M2 –    Tekstiili- ja käsitöö (uus õppekava),4. taseme kutseõpe (442), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 2. paralleel

2013. a vastuvõtt

AE13-12-K (vana tähis 2ag)  –     Aiandus, õppekava nr 85486, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 120 EKAP, koolipõhine
AE13-12-M1 (vana tähis 2ak1) – Aiandus, õppekava nr 85486, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 1. paralleel
AE13-12-M2 (vana tähis 2ak2) – Aiandus, õppekava nr 85486, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 2. paralleel
AE13-12-M3 (vana tähis 2ak3) – Aiandus, õppekava nr 85486, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 3. paralleel
FL13-11-K (vana tähis 2fp) –       Floristika, õppekava nr 85471, kutsekeskharidus (411), 180 EKAP, koolipõhine
FL13-12-K (vana tähis 2fg ) –      Floristika, õppekava nr 85472, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 120 EKAP, koolipõhine
FL13-12-M (vana tähis 2fk ) –     Floristika, õppekava nr 85472, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 120 EKAP, mittestatsionaarne
KK13-12-K (vana tähis 2kg) –      Keskkonnakaitse, õppekava nr 104124, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 120 EKAP, koolipõhine
KK13-12-M1 (vana tähis 2kk1) – Keskkonnakaitse, õppekava nr 104124, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 1. paralleel
KK13-12-M2 (vana tähis 2kk2)
ME13-11-K (vana tähis 2mp) –    Maastikuehitus, õppekava nr 85469, kutsekeskharidus (411), 210 EKAP, koolipõhine
ME13-12-K (vana tähis 2mg) –     Maastikuehitus, õppekava nr 85452, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 150 EKAP, koolipõhine
ME13-12-M1 (vana tähis 2mk1) – Maastikuehitus, õppekava nr 85452, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 150 EKAP, mittestatsionaarne, 1. paralleel
ME13-12-M2 (vana tähis 2mk2) – Maastikuehitus, õppekava nr 85452, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 150 EKAP, mittestatsionaarne, 2. paralleel
ME13-12-M3 (vana tähis 2mk3) – Maastikuehitus, õppekava nr 85452, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 150 EKAP, mittestatsionaarne, 3. paralleel
TK13-12-M1 (vana tähis 2tk1) –   Tekstiili- ja käsitöö, õppekava nr 101264, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 1. paralleel
TK13-12-M2 (vana tähis 2tk2)  –  Tekstiili- ja käsitöö, õppekava nr 101264, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 120 EKAP, mittestatsionaarne, 2. paralleel

2012. a vastuvõtt

AE12-11-K (vana tähis 3ap) –        Aiandus, õppekava nr 85467, kutsekeskharidus (411), 180 EKAP, koolipõhine
ME12-11-K (vana tähis 3mp) –      Maastikuehitus, õppekava nr 85469, kutsekeskharidus (411), 210 EKAP, koolipõhine
ME12-12-K (vana tähis 3mg) –      Maastikuehitus, õppekava nr 85452, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 150 EKAP, koolipõhine
ME12-12-M1 (vana tähis 3mk1) – Maastikuehitus, õppekava nr 85452, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 150 EKAP, mittestatsionaarne, 1. paralleel
ME12-12-M2 (vana tähis 3mk2) – Maastikuehitus, õppekava nr 85452, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 150 EKAP, mittestatsionaarne, 2. paralleel
ME12-12-M3 (vana tähis 3mk3) – Maastikuehitus, õppekava nr 85452, kutseõpe keskhariduse baasil (412), 150 EKAP, mittestatsionaarne, 3. paralleel
FL12-11-K (vana tähis 3fp) –       Floristika, õppekava nr 85471, kutsekeskharidus (411), 180 EKAP, koolipõhine
TK12-11-K (vana tähis 3tp) –         Tekstiili- ja käsitöö,  kutsekeskharidus (411), 180 EKAP, koolipõhine

2011. a vastuvõtt

ME11-11-K (vana tähis 4mp) –      Maastikuehitus, õppekava nr 85469, kutsekeskharidus (411), 210 EKAP, koolipõhine