KURSUS TÄITUNUD! RKT Käsitööeseme kujundamine tooteks 23. nov.2012(tasuta)

NB! Kursus on täitunud. Registreerimine lõpetatud.

Õppeasutus: Räpina Aianduskool

TÄISKASVANUTE ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÖÖALASE KOOLITUSE ÕPPEKAVA LÜHIANDMED

 

Õppekava nimetus: Käsitööeseme kujundamine tooteks
Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr.: 29.05.2012 kk. nr. 1-6/92
Õppekavarühm: Tarbekust ja oskuskäsitöö
Õppekeel: eesti keel
 
Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
 
Aeg: R,23.nov.2012 kell 9.30  ja R,30.nov.2012 kell 9.30
 

Koolituse kogu maht ak. tundides (45 min.):

16h

 

s.h. – auditoorse töö maht tundides

4 h

 

– praktilise töö maht tundides

12 h

 

 

– iseseisva töö maht tundides

 

 

Õppekava koostamise alus: Tarbekunsti ja oskuskäsitöö riiklik õppekava,

Räpina Aianduskooli tekstiilitöö eriala õppekava.

 

Kursuse läbiviimiseks vajalike sertifikaatide/litsentside olemasolu: X

Eesmärk:Kursuse läbinu oskab läbimõeldult luua käsitöötoodet, valida sihtgruppi, leida turustuskanaleid ning oma toodet õiglaselt hinnata.

Sihtrühm ja selle kirjeldus :

Erinevate valdkondade käsitööettevõtjad, käsitöömeistrid.

Nõuded õpingute alustamiseks:

Tegelemine käsitööettevõtluses.

 

 

 

Õppekava struktuur

 

Õppekava kohaselt on koolitus kahepäevane täienduskoolitus käsitööettevõtjatele ja väikeettevõtete – meistritele

Pearõhk on praktilisel osal ja prototüübi loomisel.

 

A. Teoreetiline õpe (4h):

Tootearenduse mõisted. Tootearendusest käsitöös. 1 tund

Sihtgrupp, turu-uuring, konkurents, turustamise võimalused. 2 tundi

Toote hinna komponendid. Toote vormistamine, esitlemine, reklaam. 1 tund

 

B. Praktiline õpe(12 h):

Toote prototüübi loomine. 6 tundi

Eseme vormistamine tooteks. 2 tundi

Hinnakalkulatsioonid, turu-uuring, müügivõimalused. 2 tundi

 

ARVESTUS: Oma toote esitlemine. 2 tundi

Nõuded õpingute lõpetamiseks :

Aktiivne osalemine õppetöös.

Oma toote prototüübi loomine ja esitlemine.

 

 

 

 

Põhilektori või -õppejõu andmed

Lüüli Kiik – Räpina Aianduskooli oskuskäsitöö kutseõpetajaõpetaja. Lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala 2004.aasta. Omab käsitööõpetaja kutset. Omab rahvusja oskuskäsitöö oskusi 2002.aastast ning aastate jooksul on juhendanud mitmeid erinevaid praktilisi käsitöökursusi (näit.: vöö- ja silmuskudumine, gobeläänvaiba metoodikad, viltimine, rahvuslikud mänguasjad, rahvuslikud motiivid rõivastuses, muistne käsitöö, käsitöötoodete tootearendus, kangakudumine.

 

Õppekava koostas: Lüüli Kiik – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja