Kultuurpaju kasvatamine algajale

 

Aeg: 05.04.2023, algusega kell 9.00
Maht: 8 ak tundi
Koolitaja: Urmas Roht, Räpina Aianduskooli õppemajandi juhataja. Mitmete raamatute autor (näit. Lehtpuud I ja II; 90 magnooliat; 90 kodumaist puittaime; 90 rododendronit; 90 tavalisemat võõrpuittaime; 90 tähtsamat oksapuud; Räägin sulle loodusest jne)

 Sihtgrupp:

  • haljastusalade kujundajad, ilupuude ja -põõsaste kasvatajad, eramukrundi omanikud.

Koolituse alustamise nõuded: algteadmised puittaimedest

Hind: 75€

Koolitusjuht: Eda Gross, tel. 7961 549; 5346 1209

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.  Vabade kohtade olemasolul on võimalus osaleda ka teistel.

Kursusele registreerumise vorm

Eesnimi *
Perekonnanimi *
Isikukood *
Töökoht ja amet *
Telefon *
E-post: *
Elukoha aadress *
Haridustase *
Põhjendus ja lisainfo *
Maksja andmed:
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *