Külmaõrnade lillede talvine säilitamine, sibullillede ajatamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 05.okt. – 23.nov. 2017
Koolituspäevad neljapäeval 05. okt, 19.okt ja 23.nov. algusega 09:00

Maht: 35 tundi, millest kontakttunde 25 h.
Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud (s.h keskhariduseta täiskasvanud) või aegunud oskustega inimesed, kes soovivad naasta tööturule.

Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

ÕK_RKT Külmaõrnade lillede talvitumine, sibullillede ajatamine