Koostöö ja suhtlemine lapsevanematega

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Võru, Räpina mnt. 12, Võlu (Wermo maja)
Aeg: 3. – 10. november 2018. Koolituspäevad on L 3. nov. ja L 10. nov. kell 9.00 – 16.15
Maht: 18 tundi

Sihtrühm ja selle kirjeldus:
Lasteaedade töötajad, huvikoolide töötajad, huvialaringide juhendajad, puudega lapse hooldajad, noorsootöötajad. Eelistatud on madalama haridustasemega inimesed.

Õppe alustamise nõuded:
– Kuulumine sihtgruppi
– Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.
– Valmisolek osaleda vähemalt 70 % õppetöös.

Koolituse läbinu:
– teab lapsevanematega efektiivse koostöö põhimõtteid, võimalusi ja viise;
– teab ja oskab kasutada koostöös lapsevanematega praktilisi suhtlemisoskusi;
– teab konfliktide ennetamise ja juhtimise, eneseregulatsiooni põhimõtteid, ning praktilisi võtteid; – suhtleb perekonnaga ja arvestab perekonna väärtuste ja lapsekasvatuse põhimõtetega;
– oskab end tööalaselt analüüsida

ÕK Koostöö ja suhtlemine lapsevanematega

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.