Koolitused (täiendkoolitused)

TAIMEKAITSE I

Koolitus on mõeldud turustajatele, talunikele, taimekaitsetöötajatele, aednikele, haljastajatele ja kõigile neile, kes kasutavad oma töös taimekaitsevahendeid ning kellel puudub kehtiv taimekaitse tunnistus. Kursuse eesmärgiks on anda vastavaid teadmisi taimekaitsetöötaja ja taimekaitsevahendite turustaja tunnistuse saamiseks. Koolitusprogramm vastab Vabariigi Valitsuse 31.jaanuari 2005.a. määrusele nr.20 “Taimekaitsekoolituse programm ning taimekaitsetunnistuse saamiseks esitatavad nõuded ja tunnistuse andmise kord” ning nimetatud määruse muudatustele 20.01.2011 nr.17.  Kursus lõpeb taimekaitse eksamiga.

Kursuse põhiteemad:

* Eestis registreeritud taimekaitsevahendid ja nende kasutamine
* taimekaitsealased õigusaktid, turustamise kord
* taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
* mürgistus, esmaabi, isikukaitsevahendid
* ohutusnõuded
* taimekaitseseadmete ülevaatus ja tehniline kontroll, hoidmine ja puhastamine
* töölahuse valmistamine ja pritsimiskulu arvestamine
* pritsimisjääkide kasutamine, reostuse vältimine
* enamlevinud umbrohud, nende tõrje

Põhiõpetajad:   Tairi Albert või Tiiu Annuk
Valdkond:        aiandus
Maht:               16 tundi
Kestus:             2 õppepäeva
Hind:                 toetab  PRIA (oslejale tasuta)
Toimumise aeg:
*   21. – 22.veebruar 2012 Sangaste Seltsimajas kell 9.00 – 17.30
*   12.-13.märts               Räpina Aianduskoolis  kell 9.00 – 17.30
*   10.-11.aprill                 Võrumõisa tee 4, Võru, Võru Vallavalitsuse saalis  kell 9.00 – 17.30
Õppekeel: eesti keel
Koolitusel osalejate arv on piiratud, seega on vajalik eelregistreerimine. Eelregistreerimine lõpetatakse kohtade täitumisel või hiljemalt kaks tööpäeva enne kursuse algust.
Kursusele registreerimine alates 10.01.2012 kooli kodulehel koolituskalendris või tel.: 7961  549; 53461209; e-post: irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee; eda.gross@ak.rapina.ee
 

 TAIMEKAITSE II

Koolitus on mõeldud turustajatele, talunikele, taimekaitsetöötajatele, aednikele, haljastajatele ja kõigile neile, kes kasutavad oma töös taimekaitsevahendeid ning kelle taimekaitsetöötaja tunnistuse kehtivusaeg on lõppenud 1-3 kuud või peagi lõppemas. Kursuse eesmärgiks on anda vastavaid teadmisi taimekaitsetöötaja ja taimekaitsevahendite turustaja tunnistuse pikendamiseks. Koolitusprogramm vastab Vabariigi Valitsuse 31.jaanuari 2005.a. määrusele nr.20 “Taimekaitsekoolituse programm ning taimekaitsetunnistuse saamiseks esitatavad nõuded ja tunnistuse andmise kord” ning nimetatud määruse muudatustele 20.01.2011 nr.17.  Kursus lõpeb taimekaitse eksamiga.

Kursuse põhiteemad:

* Eestis registreeritud taimekaitsevahendid ja nende kasutamisvaldkonnad
* taimekaitsealased õigusaktid, turustamisele ja kasutamisele esitatavad nõuded
* taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
* isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
* taimekaitseseadmete tüübid ja seadmete ettevalmistamine tööks
* ohutusnõuded taimekaitseseadmete kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ja hoidmisel
* taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine
* taimekaitsevahendi tühja pakendi käitlemine

Põhiõppejõud:  Tiiu Tarang või Tairi Albert
Valdkond:          aiandus
Maht:                  8 tundi
Hind:                    tasuta (toetab PRIA)
Algus:                 kell 9.00
Kestus:              1 õppepäev  kell 9.00 – 18.00 (koos eksamiga)
Õppekeel: eesti keel
Toimumise ajad ja kohad:
* 17.jaanuar 2012  Sangaste Seltsimaja
* 15.veebruar          Räpina Aianduskool
* 21.märts                Võrumõisa tee 4, Võru, Võru Vallamaja saalis
* 02.aprill                  Räpina Aianduskoolis
* 17.aprill                  Sangaste Seltsimajas