Köögiviljad-maitsetaimed haljastuses ning tootsipeenar

KÖÖGIVILJAD-MAITSETAIMED HALJASTUSE NING TOOTSIPEENAR

Koht ja aeg:  Pargi 32, Räpina, Räpina Aianduskool
Aeg:
16.juuni 2016 10.-15.00
Maht: 6 tundi
Hind: 25€
Sihtgrupp: maastikuehitajad, aednikud ja aiandushuvilised
Õppejõud: Toivo Niiberg

Eesmärk: Anda põgus ülevaade köögiviljade kasutamise võimalustest haljastamisel ja tootsipeenrast

Õpiväljundid:       

    Kursuse läbinu:

*Õpib tundma tootsipeenra rajamise erinevaid tehboloogiad

* Saab põgusa ülevaate haljastamiseks sobivatest köögiviljadest-maitsetaimedest

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus 

Õppe sisu:

1.      Auditoorse töö teemad, teemade mahud tundides kokku 5h

·        Haljastamiseks sobilikumad köögiviljad-maitsetaimed ja nende kasutamise võimalused    3

·       Tootsipeenra olemus ja  rajamine.                                                                                                            2

2.      Praktilise töö lühikirjeldus, nimetused(mida tehakse) ja mahud tundideskokku1 h

Tutvumine Räpina kollektsioonaia ja siinse tootsipeenraga.