Kokkupandava aiatooli valmistamine aprill 2016

Kokkupandava aiatooli valmistamine

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 4.-5.aprill 2016 kell 9.00
Maht: 16 tundi
Hind: 100€ ( osalejad saavad valminud tooli endale)

Õppesisu
Teoreetiline osa 2 tundi:
1. Elektrilised puidutööriistad, ohutustehnika nende kasutamisel 0,5 tund
2. Sissejuhatus aiamööbli valmistamise põhimõtetest 0,5 tund
3. Viimistlusmaterjalid 0,5 tund
4. Arvestus: Tööde esitlus ja analüüs 0,5 tund

Praktiline osa 14 tundi

1. Kokkupandava aiatooli valmistamine 14 tundi
• joonise lugemine, 1 tund
• materjalikulu määramine 1 tund
• materjali ettevalmistus, 4 tundi
• kokkupandava aiatooli montaaž 6 tundi
• viimistlus 2 tundi