Lihtsama kodulehe loomine Google Sites’is

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 28.oktoober – 15.detsember 2022
Maht: 40 ak tundi (35 kontakttundi)
Õpe toimub kontaktkoolitusena, kokku on neli kohtumist/sessi. Igal sessil on 2 päeva. Sessi esimene päev algab kell 13 ja teine päev kella 9. Koolituspäevad on:
R-L 28.-29.10. (5 ak h + 4)
N-R 3.-4.11. (5 + 4)
R-L 02.-03.12. (5 + 4)
K-N 14.-15.12. (4+4)

Koolitaja: MSc Katrin Uurman, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja haridustehnoloog. Digitaalne arengumapp: https://katrinidigimapp.weebly.com

Sihtrühm: Kõik inimesed, kes soovivad luua lihtsamat veebilehte oma ettevõtte, toote, ürituse vms tutvustamiseks ja/ või personaalse portfoolio (arengumapi) koostamiseks.

Koolituse alustamise nõuded: Koolitusel osalejal on juurdepääs arvutile ja internetile. Osaleja oskab algtasemel arvutit kasutada. Kasuks tuleb nutiseadme (tahvelarvuti või nutitelefon) ning Google’i konto olemasolu.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:

  • kasutab Google Sites’i eesmärgipäraselt,
  • mõistab lihtsama kodulehe ülesehitust ja disaini põhimõtteid,
  • loob lihtsama kodulehe ning täidab selle vajaliku sisuga,
  • avaldab loodud kodulehe veebis ning jagab seda.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata ja mõjuval põhjusel kursus ka ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Registreerumine lõppenud.