Kodulehe loomine väikeettevõtjale

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 13. veebr. – 12. märts 2019
Koolituspäevad on 13.02. 9.00 – 14.30, 19.02. 9.00 – 16.00, 12.03. 9.00 – 14.30;
e-õppe päevad on 17.02. (4h), 24.02. (5h), 03.03. (6h), 10.03. (5h).

Maht: 40 tundi, millest e-õpet 20 tundi

Sihtrühm:

  • Väikeettevõtjad (FIE, OÜ), kes soovivad luua oma ettevõtte kodulehte
  • Eelistatud on väikeettevõtjad, kellel puudub erialane tasemeharidus, keskhariduseta ja aegunud oskustega 50+

Koolituse alustamise nõuded:

  • Arvuti kasutamise oskus algtasemel.
  • Kursuse läbimiseks on vajalik osalejal kodune arvuti kasutusvõimaluse ja internetiühenduse olemasolu.
  • Kuulumine sihtgruppi.
  • Valmisolek osaleda õppetöös.
  • Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.
  • Koolituse läbinu loob oma ettevõttele lihtsama kodulehe ning täidab selle vajaliku sisuga.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/