Kirjude ja lõhiste lehtedega puittaimede sordid. Ekskursioonikoolitus. 05.10.2015

Koht ja aeg: Pargi 32, Räpina, Räpina Aianduskool; ekskursioon toimub Andres Vaasa kollektsioonaeda Põlvamaal Laheda vallas Himma külas.
Aeg:  E,05.10
. 2015  kell 11.00
Maht: 5 tundi
Hind: 50€.
Õppejõud: Andres Vaasa – põllumajandusteaduste magister aianduse erialal
aednik III kutsetase (kutsetunnistus nr 069046)
taimekollektsionäär
Räpina Aianduskooli kutseõpetaja

Sihtgrupp: Aednikud, haljastajad, puukoolide töötajad, aiapidajad.

Eesmärk: Osaleja teab Eestisse sobilikke puittaimede sorte lähtudes lehtede värvusest ning lõhestatusest.

Õpiväljund: kursusel osaleja kasutab haljastuses õigeid puittaime sorte.

Õppe struktuur ja sisu: Kursuse kogumaht on 6 tundi.
– Erilise võrakujuga puude tutvustus (rippoksalised, sambakujulised, kerakujulised) ja  nende kasutusvõimalused
– Dekoratiivsed lõhestunud lehtedega ja värviliste lehtedega taimed, mis võiks sobida suurematele haljasaladele ja väikeaedadesse
– Sügisvärvumise ajad liigist lähtuvalt, nende kasutusvõimalused
– Kaunid viljad erinevatel puittaimeliikidel
– Oksastik lehtede langemise järel- puud raagus olekus ja eriilmelised oksad, puukoor
NB! Põnevate lehtede herbariseerimise võimalus. Palume soovijatel lehtede paigutamiseks sobiv vahend kaasa võtta.

Õppemeetodid:
Praktiline loeng kollektsioonaias.