Kevadpühade punutised ja seaded

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 15.-16.märts 2016 kell 10.00
Maht: 16h
Hind: 70€

Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on:
Punumine:
* Punumismaterjalid (liigid, looduslikud kasvukohad, varumine, säilitamine)
* Tööriistad ja –vahendid aluste punumiseks ja seadete valmistamiseks
* Erinevate taimede jm. materjalide kasutamine lähtuvalt dekoratiivsusest ja eesmärgist
* Sobivate materjalide valimine ja tööks ettevalmistamine
* Sobivad tehnoloogilised võtted, nende valimine
* Tööprotsessi ohutustehnika
* Keskkonnasäästlikkuse arvestamine nii materjali varumisel, tööprotsessis kui jääkide utiliseerimisel
Seaded:
– Kevadpühade sümboolika ja kasutatavate materjalide võimalused
– Vajalikud töövahendid
– Töövõtted valitud seadete valmistamisel
– Kompositsiooni erinevad proportsioonid
– Tööprotsesse ohutustehnika

Praktilise õppetegevuse kirjeldus:
Teoreetiline õppetegevus on tihedalt seotud praktilise õppetegevusega, milles on määravaks praktiline tegevus, mille alusel sisustatakse kahe õppepäeva tegevus kahe põhioskuse õppimisele:
* I õppepäeval valmistatakse seade alus(ed) punutis(ed) (näit. korv, vaagen, torbik jms.)
* II õppepäeval valmistatakse kevadpühade seadeid (klassikaline seade, trendikas seade). Seadete valmistamisel kasutatakse eelmisel päeval valminud punutisi.